PTA regulier klas 4 2017-2018

Het PTA klas 4

Examen eenheid Leerstof Toetsvorm Toetsafname Weging Herkansing Beoordeling
K5 Turnen:

1.      balanceren

2.      springen

3.      rollen

4.      zwaaien

5.      draaien

6.      onderling hulpverlenen

Praktijk Augustus t/m maart 1 Nee4 Onvoldoende / voldoende / goed
K4 spelen:

7.      spel spelen.
a. afslag en loopspelen
b. doelspelen
c. terugslag spelen

Praktijk Augustus t/m maart 1 Nee4 Onvoldoende / voldoende / goed
K6 Bewegen en ritme:

8.      basis vormen op ritme uitvoeren

Praktijk Augustus t/m maart 1 Nee4 Onvoldoende / voldoende / goed
K7 Atletiek:

9.      Duurloop, sprint

10.    verspringen, hoogspringen

11.    aspecten van conditie training

Praktijk Augustus t/m maart 1 Nee4 Onvoldoende / voldoende / goed
K8 Zelfverdediging:

12.    stoeispelen en vormen van judo

13.    zelfverdediging voor meisjes

Praktijk Augustus t/m maart 1 Nee4 Onvoldoende / voldoende / goed
 

 

 

 

K1

 

 

 

 

 

 

 

 

K2

 

 

 

 

 

 

K3

 

 

 

 

 

K9

De volgende Kerndoelen worden afgesloten in een schriftelijk verslag aan de hand van “opdracht LO Klas 4 kerndoelen”.

 

Oriëntatie op leren en werken

·        Bewustwording van achtergrond, motivatie en sterke en zwakke punten.

·        Eigen mogelijkheden benoemen binnen sport en bewegen.

·        Arbeidsmogelijkheden aangeven voor beroepen en vrijwilligerswerk binnen de wereld van sport en bewegen.

 

Basisvaardigheden±

·        Zelfstandig leren, de Nederlandse taal functioneel gebruiken. En in het leer en werkproces adequaat omgaan met zichzelf en anderen.

 

Leervaardigheden:

§  Doelen stellen

§  Plannen

§  Uitvoeren

§  Evalueren

 

Oriënteren en basisvaardigheden:

§  oriënteren op sportieve mogelijkheden en de informatie verwerken in schriftelijk verslag

Schriftelijk Augustus tot november 1 Ja Onvoldoende / voldoende / goed