K9

Sport Oriëntatie (K9).

  1. De leerling oriënteert zich op de sportieve mogelijkheden binnen de gemeente Dantumadeel en verwerkt de informatie in een schriftelijk verslag.