K8

Zelfverdediging (K8).

  1. de leerlingen kunnen tijdens stoeispelen en vormen van judo basis technieken combineren met inachtneming van veiligheidsvoorschriften, afspraken en van mogelijkheden van anderen.
  2. zelfverdediging voor jongens en meisjes, waarbij zij:
  • oorzaken van ongewenste intimiteiten en seksueel geweld kennen.
  • situaties die kunnen escaleren tot fysiek en seksueel geweld herkennen.
  • preventieve maatregelen en technieken kennen waarmee aanvallers ontmoedigd kunnen worden
  • zich in noodgevallen kunnen verweren en bevrijden uit omklemmingen
  • weten hoe hulpverlening, politie en justitie in te schakelen.