K7

Atletiek (K7).

  • De leerlingen kunnen verschillende afstanden afleggen in verschillende tempo’s
  • De leerlingen kunnen verspringen en hoogspringen, waarbij ze gebruik maken van een bewust uitgevoerde techniek

 

  • De leerlingen kunnen bij atletiek:
    • conditie aspecten meten en de betekenis daarvan toelichten.
    • (basis)kenmerken van training rangeren en toepassen
    • zelfstandig oefen- en wedstrijdsituaties uitvoeren met inachtneming van veiligheidsvoorschriften.