PTA Algemeen

Programma Toetsing en Afsluiting (PTA) voor Lichamelijke Opvoeding (LO).

 Algemene doelstelling.

Het onderwijs in de LO. is er op gericht, dat de leerlingen vaardigheid ontwikkelen om te handelen in bewegingssituaties om zodoende:

  • te leren bewegingsmogelijkheden uit te bouwen binnen die activiteiten die deel uitmaken van onze bewegingscultuur
  • zich zelf en anderen te leren kennen en accepteren.
  • inzicht krijgen in en zich bewust te worden van de sociale en maatschappelijke betekenis van lichamelijkheid en bewegen.